Home > Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi har försökt att designa Becels hemsida så att den ska vara tillgänglig för alla. Vi hoppas att du tycker att den är givande och enkel att använda. Hemsidan har en enkel struktur. Överst och längst ner på varje sida finns sex användbara funktioner: en STOR textlänk som ökar textstorleken på hela hemsidan, en sökfunktion och en länk till denna sidan. Vänsterhandsnavigationen expanderar när du klickar på sidorna. 

Textstorlek
Du kan öka storleken på texten på denna hemsida, använd din webläsare:

 

Om du har Windows

  • Microsoft Internet Explorer 4 och över: gå till Visa i menyn och välj Textstorlek. Under Textstorlek väljer du medium, stor eller störst.
  • Netscape 4: gå till Visa i menyn och där väljer du Öka eller Minska typsnitt.
  • Netscape 6 och över: gå till Visa i menyn och välj Zooma Text. Välj därefter den inställning som passar dig bäst.
  • Mozilla Firefox 1 och över: gå till Visa i menyn och välj Textstorlek. Anpassa sen till vad som passar dig bäst.

 

Om du har Macintosh

  • Microsoft Internet Explorer 5 och över: gå till Visa i menyn och välj Textverkyg. Välj sen den inställning som passar dig bäst.
  • Netscape 6 och över: gå till Redigera i menyn och välj Inställningar; Välj sen den inställning som passar dig bäst.
  • Mozilla Firefox 1 och över: gå till Visa i menyn och välj Textstorlek. Anpassa sen till vad som passar dig bäst.

 

Bilder
Alla bilder på denna sida med ett content inkluderar alternativ text.

 

Tillgänglighetspolicy
Vi strävar efter att följa W3C WAI's Web Content Accessibility riktlinjer och vi har som mål att våra sidor ska överensstämma och vara i samtycke med W3C Level AA.

 

Upplösning:
Sidorna fungerar bäst med en skärmupplösning på 1024x768 eller högre - See more at: http://www.becel.se/tillganglighet.aspx?CurrentWorld=MAINBRAND#sthash.97x2Hy8F.dpuf