HÅLLBAR PRODUKTION I HELSINGBORG

I skånska Helsingborg ligger Unilevers margarinfabrik där våra bästsäljare Becel Gold och Becel Lätt Omega 3 tillverkas. Vi är väldigt stolta över att fabriken idag är helt avfallsneutral och har 100% återvinningsgrad.

 

Sedan 1968 har vi i vår Helsingborgsfabrik tillverkat margarin, färskost och gräddalternativ för människor i hela Norden. Under alla år har vi också arbetat för att minska avtrycket på klimatet och i dag är fabriken helt avfallsneutral och har hundra procents återvinningsgrad.

 

En del av utmaningen att bli helt avfallsneutral har varit att hitta ett sätt att återvinna den så kallade blekjorden, en slags mineral-lera och restprodukt från reningen av vegetabiliska oljor. Numer används den för gödning på odlingar runt omkring Helsingborg.

 

Klimatarbetet på fabriken är en del av arbetet för att nå Unilevers övergripande mål att vara helt koldioxidfritt senast år 2030. Det innebär i korthet att all energi Unilever förbrukar ska komma från förnyelsebara källor och att vi tillsammans med våra partners ska generera mer förnyelsebar energi än vad vi själva behöver, så att överskottet kommer de samhällen och marknader till godo där Unilever bedriver sin verksamhet.